herbeWrota - Urząd Miejski w Grudziądzu

Elektroniczne Wrota

Biuletyny Informacj Publicznej Jednostek Organizacyjnych.

Edukacja Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica Gimnazjum Nr 4 im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum Nr 6 im. Sybiraków Gimnazjum Nr 7 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego Gimnazjum Nr 8 Gimnazjum Nr 9 im. Igancego Jana Paderewskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II IV Liceum Ogólnokształcące Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przedszkole Miejskie Kopernik Przedszkole Miejskie Kuntersztyn Przedszkole Miejskie Lotnisko Przedszkole Miejskie Mniszek Przedszkole Miejskie Rządz Przedszkole Miejskie Strzemięcin Przedszkole Miejskie Śródmieście Przedszkole Miejskie Tarpno Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków - Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna - Gimnazjum Nr 11 Specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Synów Pułku Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. "Wilk" Szkoła Podstawowa Nr 5 im. płk Stanisława Sitka Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa" Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. Marii Skłodowskiej-Curie Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Medycznych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego - Szkoła Podstawowa Nr 7 - Gimnazjum Nr 12 - V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Stefana Żeromskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. rtm. Witolda Pileckiego - Szkoła Podstawowa Nr 21 - Gimnazjum Nr 5 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej - Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna - Gimnazjum Nr 10 Specjalne Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich